BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Listopad 2013

Wernisaż autorskiej wystawy prac prof. Janusza Kirenki

W dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w siedzibie Galerii Art Brut (Centrum Kultury w Lublinie) odbędzie się wernisaż autorskiej wystawy prof. dr hab. Janusza Kirenki pt. „Ikony moje”.
Wystawa prac potrwa do dnia 12 grudnia 2013 r.

Prof. dr hab. Janusz Kirenko urodził się w Lublinie, studia odbył w latach 1978-1982 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1988, a następnie doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999. W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną i społeczną zajmuje się malarstwem.
Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. „Nieodgadnione snu udręki”.
W kolejnych latach opublikował: „W drażliwości swej” (2008), „Takie tam, portrety, refleksje, impresje” (2009), „Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii” (2012).

Kiedyś, wiele lat temu, odnalazł siebie w płaskim, symbolicznym i pełnym psychologicznej głębi malarstwie ikon.
Malarstwo to pozwoliło mu na szaleństwo (czego nie daje uprawianie nauki) i dopełniło stan jego potrzeb: ekspresji, przeżycia religijnego i estetycznego, a także skupienia w sobie i ciszy.
Janusz Kirenko nie popada w stan kontemplacji. Jest on twórcą świadomym upadków i wzlotów człowieka. Tworząc ikony dał nam siebie w najdoskonalszej postaci.”

Galeria Art Brut

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW