BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Czerwiec 2014

Wernisaż „Cztery pory roku”

W dniach 01–07.05.2014r. w Hotelu SPA RUSAŁKA nad Jeziorem Białym, w Okunince odbyły się kolejne warsztaty plenerowe.

Organizator warsztatów Towarzystwo Piękno Polesia w Kołaczach. Realizacja zadania w ramach konkursu Sieć współpracy Organizacji pozarządowych pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013 w partnerstwie z Fundacją OIC Poland. W ramach działań sieci realizowany jest projekt „Cztery pory roku”.

PSOUU koło w Łęcznej w ramach przynależności do Sieci uczestniczy w projekcie. Pierwszy etap odbył się w okresie 23-29.01.2014, były to warsztaty filmowe „Zima” uczestniczyła w nim pracownica p. Iwona Pogprzelska.

Drugi etap, dotyczył warsztatów rzeźbiarskich uczestniczyła w nim pracownica z WTZ w Janowicy, placówki PSOUU Koło w Łęcznej, p. Marzena Piskorska w okresie 01-07.05.2014. (Plener i warsztaty rzeźbiarskie „Wiosna”). W projekcie bierze udział 30 uczestników (łącznie z Polski i Ukrainy).

 

001

 

Cel pleneru – rozwijanie zdolności artystycznych osób zainteresowanych nową formą twórczości artystycznej. Ten cel to doskonałe uzupełnieniem i rozwinięcie dotychczasowych działań i osiągnięć.

 

p. Marzena przy rzeźbie

p. Marzena przy rzeźbie

Cele szczegółowe warsztatów obejmowały:

-naukę różnych technik rzeźby.

-przygotowywanie stanowiska i wykonanie rzeźby pod nadzorem instruktorów.

-zapoznanie się z osiągnięciami artystów ludowych polskich i ukraińskiego Polesia.

-promocja inicjatyw artystycznych powstających na Polesiu.

Warsztaty rzeźbiarskie trwały siedem dni. Pierwszy obejmował naukę szkicu rzeźby na bloku, wykład prowadzony przez p. dr Marka Bema na temat: „Tradycyjny ubiór Poleszuków dawny i współczesny”, przedstawienie wybitnych rzeźbiarzy – instruktorów podczas pleneru, takich jak: p. Janusz Woliński, p. Roman Korczyński. p. Władysława Wójcik, p. Zbigniew Golec oraz p. Sylwester Sowa. Po zakończeniu pierwszego dnia zajęć mogliśmy posłuchać kapeli Łopieńczacy z Łopiennika. Kolejne dni były już zajęciami praktycznymi. Obejmowały naukę posługiwania się dłutem, instruktaż malowania wytworów, przyglądanie się pracy instruktorów, którzy koordynowali naszą pracę, wskazywali błędy, ale i bardzo dużo pomagali, aby uzyskać efekt w postaci pięknej rzeźby. Choć warunki atmosferyczne utrudniały nam pracę w plenerze – na plaży jeziora Białego, to czas spędzony w miłym towarzystwie wspominam bardzo dobrze. Na zakończenie pleneru każdy otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach rzeźbiarskich oraz by zostawić jeszcze jakiś ślad zostało posadzone drzewko – sosna.

W dniu 09.06. 2014r. w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie odbył się wernisaż poplenerowej wystawy rzeźby „Cztery pory roku – Wiosna”. Prowadzącymi byli p. Jolanta Kołtun – kierownik projektu oraz p. Janusz Woliński – utalentowany rzeźbiarz.

 

003

 

004

 

Na wernisaż poza uczestnikami pleneru przybyli m.in. wójt gminy Włodawa, przedstawiciel władz powiatu oraz społeczność lokalna. Wystawę uświetnił występ artystyczny lokalnego zespołu ludowego oraz młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Włodawie.

 

005

 

006

 

Dziękuję za możliwość zdobycia nowego doświadczenia.

Marzena Piskorska

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: