BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2019

Wiekowi = Przebojowi!

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, czy to w wieku dwudziestu, czy osiemdziesięciu lat. Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody.” Henry Ford 
„Wiekowi = Przebojowi!” to nazwa projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

W projekcie bierze udział 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Projekt wielkimi krokami zmierza do końca. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. a zakończenie zaplanowane jest na miesiąc maj 2019 r. 

Koordynatorem projektu „Wiekowi = Przebojowi!” jest Maria Lisek-Zięba. W projekcie zaangażowani są różni specjaliści, którzy świadczą usługi dla osób w wieku 60+. 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego. Zajęcia odbywają się w dwu miejscach w Stowarzyszeniu i utworzonym Klubie Seniora. 

Cele projektu to zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia.

Zajęcia ramach projektu:

a) aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;
b) stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;
c) wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;
d) zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona; 
e) panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;
f) wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające; 
g) gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik. 

Uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w podręczniki do obsługi komputera, kije do zajęć nordic wal king, opaski telemedyczne, materiały do zajęć. W obu miejscach gdzie odbywają się zajęcia zapewniony jest serwis kawowy i różne produkty na przygotowanie poczęstunku.

WĘDRÓWKA PO ZAJĘCIACH

Zajęcia taneczne 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość z zapoznania się z tańcami historycznymi zapisanymi w różnych traktatach, tańcami współczesnymi inspirowanymi tańcem i muzyką dawną, różnymi formami tańca integracyjnego, współczesnymi formami tańca (salsa, cha-cha) oraz z elementami choreoterapii. Taki przekrój tematyczny daje możliwość beneficjantom projektu dostrzeżenie ewolucji tej formy spędzania czasu. Podczas zajęć, klasycznych układów tanecznych, seniorzy mają możliwość improwizacji ruchowej i swobodnego wyrażania swojego ruchu, aby w pełny sposób dostrzec moc tańca i ruchu jako formy odreagowania stresu. Tańce integracyjne natomiast dają poczucie wspólnoty i zjednoczenia grupy jako całości. Taniec i ruch są jednymi z podstawowych form aktywności człowieka – niezależnie od wieku dają radość, dotleniają organizm, są ciekawą i twórcza formą spędzania czasu wolnego. 

Zajęcia z rękodzieła 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość zapoznania się z wieloma metodami prac rękodzielniczych. Próbują swoich sił w: wytwarzaniu podpałki ekologicznej; w technice decoupage zarówno malarskiej jak i serwetkowej: na drewnie, kulach styropianowych, butelkach, szkatułkach; tworzeniu w gipsie; pracy ze sznurkiem – zdobienie różnych przedmiotów. Mogą tworzyć różne prace według własnej koncepcji. Zajęcia z rękodzieła dają możliwość beneficjentom projektu nauczenia się nowych rzeczy jak również podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami. Podczas zajęć seniorzy pracując w grupie mają poczucie przynależności społecznej. Mają okazję popracować i porozmawiać przy tym na wiele różnych tematów, pożartować. Odcinają się tam od życia codziennego i spędzają dzień miło, pracowicie jak i pożytecznie. Ta forma spędzania wolnego czasu daje im wiele radości i korzyści. 

Zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość zapoznania się z technikami radzenia sobie z problemami, które mogą dotyczyć osób starszych tj. wykluczenie społeczne ze względu na wiek, wykluczenie cyfrowe, i inne, stres, złość, gniew, frustracja. Beneficjenci projektu poznali sposoby radzenia sobie z ubóstwem, wykluczeniami, samotnością, poczuciem bezradności oraz nieprzydatności zawodowej. Poznane techniki ćwiczeń relaksujących (m.in. np. ćwiczenie głębokiego oddychania), to metody znane od dawna ale nie zawsze po nie sięgamy. Wielu seniorów w trakcie zajęć pyta w jaki sposób poradzić sobie z poczuciem osamotnienia. „Syndrom pustego gniazda” powracał jako temat do omówienia. Kolejna rzecz omawiana, to w jaki sposób „pomyślnie zestarzeć się” (edukacja prozdrowotna), budować pozytywny obraz siebie, być w pełni aktywnym społecznie i przejąć określone role mające kluczowe znaczenie. Zajęcia projektowe wychodzą naprzeciw tym problemom, a także pokazują pozytywne aspekty jesieni życia: wnuki, wolny czas dla siebie i sposoby spędzania go, rozwój hobby i zainteresowań, itp. Forma pracy z beneficjantami poprzez wykłady, rozmowy, ćwiczenia uczyła radzenia sobie z problemami, trudnościami. Uczyła prawidłowych reakcji na stresowe i trudne sytuacje, jak również pokazywała jak dzielić się osiągnięciami i swoimi sukcesami. 

Projekt – uczestnicy projektu stworzyli „wielką rodzinę”, która poznała środowisko osób niepełnosprawnych i prowadzone z nimi zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Sami beneficjenci mówią „ oj widuję na ulicy Kasię, Anię … ale tu w WTZ poznałam, że uczestnicy wiele potrafią”. Kolejne wypowiedzi uczestników projektu: 
– „ to co widzę zmienia mój obraz o niepełnosprawnych” 
– „ ciężką pracę wykonuje zatrudniona kadra, tu należy mieć wielkie serce….” 
– „ nie miałem doczynienia z niepełnosprawnymi, dziś chylę czoło za to co robią i co robicie” 
– „ zajęcia z p. Piotrem otworzyły mi „Oczy” na to jak można być „wkręconym” 

Zajęcia uspołeczniające. 

Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie to kolejne bardzo potrzebne zajęcia. 
W ramach zajęć uspołeczniających omawiano między innymi tematy: 

– ćwiczenie postawy w kontakcie z wyłudzaczem, 
– metody działania wyłudzaczy, 
– lokowanie produktu – dlaczego kupujemy wybrane marki, 
– zagrożenia wynikające z zakupów przez telefon, 
– świadome dokonywanie wyborów konsumenckich, 
– telemarketing od środka – jak pracują telemarketerzy, 
– bezpieczny portfel – analiza ilości zakupów w porównaniu do potrzeb,
– analiza potrzeb konsumenta – czy potrzebujemy tyle, ile kupujemy, 
– prawa konsumenta, 
– jak cena wpływa na wybór towaru, usługi.

Zajęcia z dietetykiem 
Zajęcia prowadzone były przez lekarza, odbywały się w grupach a poruszane zagadnienia to: 
– naturalne – skarby z naszych ogrodów, 
– omówienie wartości zdrowotnych polskich owoców, 
– omówienie wartości zdrowotnych polskich warzyw, 
– układanie jadłospisu z wykorzystaniem polskich produktów, 
– wymiana polskich przepisów kulinarnych, 
– dieta MIND.

Starość pozostaje niepopularnym tematem. Choć ludzi w dojrzałym i sędziwym wieku przybywa, w mediach, służbie zdrowia i nauce obecność tego tematu wciąż jest niewystarczająca, a jeśli się pojawia, to zwykle w negatywnym kontekście. Czy starość może być inspirująca, ciekawa, przyjemna? Tak, tego żywym przykładem są nasi beneficjenci. 

O innych zajęciach napiszę w kolejnej relacji. Jak to dobrze ,że ciągle możemy się uczyć…

Maria Lisek-Zięba 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: