BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 styczeń 2015

Większe dopłaty do turnusów, likwidacji barier oraz sprzętu

Nawet do 1512 zł dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego, czyli prawie 200 zł niż więcej niż dotychczas, będą mogli otrzymać niepełnosprawni w 2015 r. Większe jest także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Od stycznia 2015 r. na wyższe dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych będą mogły liczyć wszystkie osoby niepełnosprawne. Największe wsparcie dotyczy osób niepełnosprawnych w szczególnie trudnej sytuacji. Będą oni mogli otrzymać zwrot wysokości nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1512 zł.

Na jakie dopłaty można liczyć?

– osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 30% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 1134 zł;

– osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dopłatę do wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 1021 zł;

– osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dopłatę do wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 945 zł;

–  opiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20% przeciętnego wynagrodzenia, czyli do 756 zł.

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy zwiększają także do 95% kwotę dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych. Maksymalnie dofinansowanie o jakie można się ubiegać nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 56 715 zł.

Większy jest także poziom maksymalnego dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – z 60% do 80%.

Jak ubiegać się o pomoc?

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego powinna złożyć pisemny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Od stycznia do września 2014 r. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych PFRON przeznaczył ponad 56 mln zł., a z dofinansowania skorzystało 67,5 tys. osób niepełnosprawnych.

Specjalna infolinii

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać informacje dotyczące wsparcie jakie można uzyskać mogą, uzyskają informacje pod specjalnym numerem infolinii PFRON: 22 50 55 670. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 15:30.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: