BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2012

Wizyta Pierwszej Damy RP w LCAO

W czwartek 8 marca dotarła do nas wiadomość, że pani Anna Komorowska – małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odwiedzi Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Po gorącym okresie przygotowań, w którym z ogromnym zaangażowaniem wspólnie uczestniczyli pracownicy Centrum z członkami organizacji pozarządowych korzystających z LCAO, wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na przybycie Ważnego Gościa.

12 marca o godz.11 do Centrum przybyła pani Monika Lipińska. O godz.11.30 Pani Vice Prezydent Lublina wspólnie z paniami Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych Joanną Olszewską i Pełnomocnikiem ds. Seniorów Ewą Dados powitały w progach LCAO Pierwsza Damę RP wraz z towarzyszącą jej podczas wizyty w Lublinie żoną prezydenta Lublina p. Ewą Żuk. Po krótkim spotkaniu przy herbacie Pani Anna Komorowska zwiedziła pomieszczenia Centrum udekorowane pracami artystów niepełnosprawnych ze Środowiskowych Domów Samopomocy ,, Absolwent”, ,,Misericordia” i obrazami nadesłanymi na konkursy plastyczne organizowane przez LFOON-SW. Przywitała się z pracownikami miejskiego Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Odwiedziła Biuro Karier dla Osób Niepełnosprawnych oraz pracownię komputerową Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i zapoznała się z jego działalnością. Otrzymała materiały informacyjne Forum, foldery organizacji członkowskich i mały upominek – różę wykonaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Doświadczalnej. Następnie w Sali Spotkań, przyozdobionej pracami laureatów konkursów plastycznych, odbyło się spotkanie Pani Prezydentowej z dziećmi z Przedszkola Specjalnego przy ul. Młodej Polski, młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr.10, Świetlicy Socjalno – Terapeutycznej z ul. Piekarskiej, z grupy dziennikarskiej programu radiowego ,,Jasiek”, seniorami z Centrum Aktywizacji Seniorów przy ul. Nałkowskich i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Występy artystyczne, rozmowy, dedykowana pani Prezydent piosenka przez Magdę Welc, energetyczne Jajo – prezent Fundacji Alpha, pierwszy egzemplarz książki p .Wiesławy Karczewskiej – Grabias ,,Wydobyte z niepamięci”, obraz ,,Lublin w deszczu” p. R. Lizuta – podarunek od Centrum – to tylko niektóre elementy tego spotkania, które wprowadziły wszystkich w bardzo rodzinny, ciepły nastrój emanujący pozytywną energią.

Niestety, napięty program wizyty Pary Prezydenckiej w Lublinie pozwolił jeszcze tylko na krótkie spotkanie podsumowujące pobyt w Centrum i po pożegnaniu Pani Anna Komorowska pojechała do Kazimierza Dolnego.

Szkoda, że protokół dyplomatyczny ogranicza ramy czasowe takich spotkań, bo dla wszystkich w nim uczestniczących, wydało się ono zbyt krótkie, ale dostarczyło dużo przyjemnych wrażeń i bardzo pozytywnie zmobilizowało do dalszych aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Alicja Jankiewicz

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: