BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2017

„Włącz się do działania – spotkanie z funduszami międzynarodowymi”

Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zaprasza do udziału w szkoleniu „Włącz się do działania – spotkanie z funduszami międzynarodowymi”, które odbędzie się 16 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową i promocję z województwa lubelskiego, osób reprezentujących ośrodki  i centra kultury, środowiska nauczycielskie oraz uczelnie i szkoły wyższe.
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się między innymi z:

·           Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim– czyli mechanizmem wspomagania różnych form współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Prelegent:  Beata Jaczewska – Dyrektor Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

·           Europą dla Obywateli – programem wspierającym projekty związane z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskie. Prelegent: Marta Jagura – pracownik Programu Europa dla Obywateli.

·           Programem Erasmus +, czyli program realizowany w ramach unijnej perspektywy 2015-2020 oferujący wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Prelegent: Mateusz Małyska – Prezes Zarządu Fundacji Sempre a Frente.

·           Siecią Eurodesk, czyli  punktem informacyjnym prowadzącym bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których można wziąć udział. Prelegent: Monika Mieleszko – konsultantka Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin.

Rejestracja na szkolenie odbywa się przez stronę https://domeuropy.evenea.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Justyna Barwińska
Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Dom Europy”
Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

 81 532 05 43

domeuropy@lubelskie.pldomeuropy.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: