BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 październik 2016

„Włączamy lubelskie” szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak informuje, że od dnia 01.09.2016r. realizuje projekt pt. „Włączamy Lubelskie”. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 niepracujących osób z niepełnosprawnościami (w stopniu lekkim i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowy program aktywizacji.

Projekt „Włączamy Lubelskie” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (w stopniu lekkim lub umiarkowanym), pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie woj. lubelskiego. Szczególnie zachęcamy do udziału kobiety, osoby zamieszkujące na terenie gmin Opole Lubelskie oraz Łaziska, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

1.indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania

2.indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,

3.wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

4. szkolenia (120 godz.) z zakresu:

– Pracownik kancelaryjny

– Specjalista ds. funduszy UE

– Specjalista ds. finansowych i kadr

– Specjalista ds. księgowości

– Telemarketer

5.staże zawodowe (3 miesiące),

6.pośrednictwo pracy.

Ponadto zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe i podręczniki,
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
  • catering podczas szkoleń.

plakat

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

Anna Pożarowszczyk

Specjalista ds. szkoleń i logistyki

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: