BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Marzec 2012

Własna Firma – Twój sukces

Projekt „Własna firma – Twój sukces” realizowany w partnerstwie przez Lubelską Szkołę Biznesu – Lidera (Projektodawcę) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – Partnera.

Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i wsparcie osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Odbiorcami wsparcia w projekcie mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące formy:

  • bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe
  • środki finansowe na inwestycje w ramach zakładanej działalności gospodarczej (dotacje do 40 tysięcy złotych)
  • wsparcie pomostowe w postaci bezpłatnych specjalistycznych usług doradczych oraz środków finansowych przyznawanych w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej.

Więcej informacji na stronie www.wlasnafirma.lbs.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: