BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2012

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 18 maja 2012 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego zebrała się Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Na zaproszenie prezydium Rady: Alicji Jankiewicz – LFOON – SW, Andrzeja Szałacha – LZINR i Aliny Gucmy – LZERiI w obradach udział wzięli:
Krzysztof Michałkiewicz,Henryk Smolarz, Posłowie na Sejm RP, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Aleksandra Warmińska – Dyr.ROPS, Małgorzata Mądry – ROPS, Aleksander Piechnik –Dyr. PFRON Oddział Lubelski, Hubert Niedziela – WUP Lublin oraz członkowie Powiatowych Rad Społecznych.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Alicja Jankiewicz zwróciła uwagę, że jest to szczególnie ważny moment dla polityków. W 2014 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca ON. Powinno się to zbiec z przyjęciem nowej ustawy „O rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”.

Przedstawiciele Rad Powiatowych województwa lubelskiego złożyli szczegółowe sprawozdania z dotychczasowego wydatkowania środków pieniężnych przeznaczonych na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych.Była to doskonała platforma dla wzajemnego poznania się i wymienienia doświadczeń płynących z faktu pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji.

Oprócz opisujących to wydarzenie fotoreporterów z Biuletynu Internetowego www.niepelnosprawni.lublin.pl, swoją relację przygotowali młodzi adepci dziennikarstwa z gazetki szkolnej „Wers”, działającej w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie. Redaktor naczelną „Wersu” jest Iwona Suszek.

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: