BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Październik 2011

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 20 października 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Na początku posiedzenia Marszałek Województwa Lubelskiego  Krzysztof Hetman wręczył  nominacje do Rady.  Otrzymali je:

Edyta Długosz- Mazur – Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,

Alina Gucma – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie,

Joanna Jakóbczyk – Wojewódzki Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności,

Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki,

Zbigniew Nastaj – Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,

Joanna Olszewska – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin,

Andrzej Szałach – Lubelski Związek Inwalidów Narządu  Ruchu.

Przewodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego została prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki  pani Alicja Jankiewicz.

Wiceprzewodniczącym został pan Andrzej Szałach, a sekretarzem  pani Alina Gucma.

Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: