BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Listopad 2018

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 21 listopada 2018 roku Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonorował osoby zasłużone które swoje życie związały z pomocą społeczną.

Podczas uroczystości zostały nadane odznaczenia państwowe w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy uznania wojewody lubelskiego za długoletnią służbę osobom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Pracownicy socjalni na co dzień pracują w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie czy ośrodkach interwencji kryzysowej, pomagają i służą osobom potrzebującym m.in. osobami bezdomnymi, samotnymi czy chorymi.

Z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego wyróżniono ponad 70 osób za ich długoletnią służbę i aktywną postawę.

Fotogaleria

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: