BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2015

Wolontariat i Jubileusz

Człowiek nigdy nie wie, jak jest naprawdę, zmienia własne zdanie o sobie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej i Łęczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych w dniu 9 grudnia 2015 zorganizowali Powiatową Galę Wolontariatu i obchody XX lecia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Świętowanie rozpoczęło się liturgią mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Barbary, sprawowanej przez proboszcza tej parafii ks. Andrzeja Lupę. Msza odprawiona została w intencji wszystkich podopiecznych, pracowników, rodzin, wolontariuszy ludzi związanych z ŚDS przez dwadzieścia lat.

Zdjęcie z uroczystości

Zdjęcie zgromadzonych na mszy świętej

Po nabożeństwie wszyscy podopieczni, zaproszeni goście, wolontariusze, rodziny zgromadzili się w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół nr 2. Uroczystość rozpoczęła podopieczna Ośrodka Wychowawczego w Głębokim specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenką. Wszystkich zebranych powitały panie Anna Płoszaj – dyrektor ŚDS i Beata Ponurek – prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych rozpoczynając Powiatową Galę Wolontariatu.

Zdjęcie Anny Płoszaj i Beaty Ponurek

„ Nie można logicznie udowodnić,

że coś jest piękne, trzeba to po prostu odczuć”

Tak uroczyste spotkanie prowadzili pionierzy wolontariatu na Lubelszczyźnie pani Katarzyna Braun – zastępca prezesa Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie i pan Jacek Wnuk – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Zaprezentowali środowiska pracy wolontariuszy w obszarach pomoc społeczna, zdrowie, edukacja, kultura, zatrudnienie, bezpieczeństwo.

Zdjęcie

Prowadzący od lewej strony, burmistrz, dyrektor szkoły, dyrektor ŚDS.

Wolontariusze z każdego obszaru zostali nagrodzeni za swoją pracę wolontarystyczną statuetką okolicznościową, dyplomem oraz kwiatkiem.

„Małe czyny których dokonujesz, są lepsze niż wielkie ,

które jedynie planujesz „

George Catlett Marshall

Wśród nagrodzonych wolontariuszy w kategorii pomoc społeczna znalazły się osoby zgłoszone przez Koło PSOUU w Łęcznej panowie Sławomir Giszczak i Jerzy Krasa. Dziękujemy Wam za pracę świadczoną na rzecz naszego stowarzyszenia. Słowo dziękuję nie jest w stanie wyrazić naszej wdzięczności dobrze, że jesteście z nami.

 „Najwspanialszym darem jaki mogliśmy otrzymać od życia jest możliwość bezinteresownej pomocy człowiekowi”

Całej uroczystości towarzyszyły myśli, cytaty, aforyzmy Antoniego Kępińskiego polskiego psychiatry, humanisty, autora wielu podręczników z psychiatrii.  Człowiek nawet w najgorszych dla siebie chwilach nie odwraca wzroku od przyszłości i nie traci zdolności decyzji, dzięki którym przyszłość zdobywa.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczestników PSOUU KOŁO w Łęcznej – WTZ w Janowicy, ŚDS w Łęcznej , PSOUU Koło w Milejowie – ŚDS w Antoniowie.

Zdjęcie wyrobów świątecznych Stworzonych w ŚDS w Milejowie

Zdjęcie ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników WTZ w Janowicy

Wśród gości całego wydarzenia byli m.in.: burmistrz miasta Teodor Kosiarski, radni, starostowie, przewodniczący Rady Powiatu, pracownicy naukowi KUL m.in. pan Andrzej Juros – dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim”, pan Wojciech Otrębski dr hab.  prof. KUL Katedra Psychologii Rehabilitacji. Kierownicy OPS, MOPS, dyrektor PCPR, ZAZ. Przedstawiciele organizacji tworzących „Partnerstwo na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim”, życia społecznego, samorządu, zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, kultury, biznesu, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, wolontariatu.

Zdjęcie

Widownia – dr Andrzej Juros

Dzięki pomocy pana Andrzeja Jurosa mogły powstać nasze Warsztaty terapii Zajęciowej w Janowicy to On w latach 1999-2000 uczył nasze organizacje jak iść dalej, pokazywał dobre praktyki, wskazywał na konieczność współpracy organizacji pozarządowych z samorządami. Dziękujemy Panu za otwartość i pomoc.

Zdjęcie

Dr hab. Wojciech Otrębski

Pan Wojciech Otrębski to kolejna osoba z którą wiele lat temu uczyliśmy się pracy i współpracy w PSOUU Koło w Łęcznej.

Miło było spotkać osoby dzięki którym jesteśmy organizacją idącą dalej i dalej… .

Oczywiście było na tej uroczystości wiele znakomitych osób, które przyczyniały się do rozwoju ruchu wolontariackiego w naszym powiecie i współpracujących z ŚDS.

Po zakończeniu wręczania statuetek wolontariuszom pani Ania Płoszaj dyrektor ŚDS w Łęcznej podzieliła się w telegraficznym skrócie podejmowanymi działaniami przez okres XX lat. Działań ŚDS ma wiele, to zasługa liderki „człowieka orkiestry” jaką jest pani dyrektor; dobra współpraca z pracownikami, wolontariuszami i innymi organizacjami, ludźmi… Życzymy pani dyrektor, pracownikom, podopiecznym kolejnych jubileuszy i rozwoju w każdej dziedzinie … Oczywiście było wiele życzeń, podziękowań dla pań (Ani i Beaty) od przedstawicieli władz, organizacji, kwiaty i upominki …

Zdjęcie

Całe wydarzenie miało oprawę muzyczną przygotowaną przez Szkolę Muzyczną Yamaha, dzięki otwartości pani Gabrysi Jagaczewskiej dyrektora szkoły.

Kolejny etap to coś dla ciała, pyszny poczęstunek przygotowany przez Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

„ Życie polega na ustawicznym pulsowaniu, na oscylacji między stanem nasycenia i niedosytu.” A. Kępiński

Żyjemy w wielkim pędzie, ciągle brakuje nam czasu, tak wiele chciałoby się powiedzieć, porozmawiać … no cóż został niedosyt i trudno nie zgodzić się z tym pięknym aforyzmem lekarza, przyjaciela i powiernika chorych.

Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: