BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Listopad 2011

”Solidarność społeczna – wolontariat”

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” organizuje konferencję na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tematem której będzie wolontariat w kontekście integracji i solidarności społecznej.
Konferencja odbędzie się 17 listopada 2011 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Dom Nasutów. Organizatorzy zapewniają dojazd z Lublina autokarami.

Uczestnikami konferencji mogą zostać pracownicy  i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych działających  w obszarze integracji społecznej w województwie lubelskim, pracownicy samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia oraz przedstawiciele innych służb społecznych w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych.

Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu. Przedstawiona zostanie rola i efektywność pracy wolontariuszy w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Ponadto wręczone zostaną nagrody i podziękowania dla aktywnych wolontariuszy z terenu województwa lubelskiego.

Szczegółowe informacje, harmonogram konferencji i karta zgłoszeniowa uczestnika konferencji dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej www.agape.lublin.pl.
Zgłoszenia należy wysyłać faksem lub drogą mailową (zeskanowane).
Rekrutacja trwa do 10.11.2011 r.

Informacje o konferencji
Harmonogram konferencji
Karta zgłoszeniowa na konferencję

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: