BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 sierpień 2014

Wolontariusz Kultury 2014 – zgłoś się już dziś!

Program „Wolontariusz Kultury” skierowany jest do mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, ma na celu  zainteresowanie ich ideą wolontariatu, stworzenie sieci wolontariuszy współpracujących na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami oraz stworzenia zintegrowanego środowiska osób działających wolontaryjnie na rzecz rozwoju Lublina i regionu lubelskiego.

Program składa się z cyklu warsztatów, szkoleń, spotkań i praktyk, podzielonych na dwa moduły: szkoleniowy i praktyczny. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalno-edukacyjnym, tzw. inicjatywy lokalnej na terenie Lublina. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane w roku 2015. Spotkania będą odbywały się w trybie weekendowym, od 20 września do 18 grudnia 2014.

Zgłoszenia do projektu można przesyłać do 14 września.
Udział w programie jest bezpłatny.

Wszystkie szczegóły na temat tegorocznej odsłony programu „Wolontariusz Kultury” oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Warsztatów Kultury.

 

Kontakt
Katarzyna Pudło
Pracownia Rozwoju Kompetencji Kadr Kultury
Warsztaty Kultury w Lublinie
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl
tel.: 81 533 08 18
fax: 81 533 08 18
www.warsztatykultury.pl

Wolontariusz Kultury

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: