BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Lipiec 2014

„Wracam do pracy!”

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Wracam do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku 18-64 lata, nieposiadające zatrudnienia (zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Urzędach Pracy):
– z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
– z wykształceniem minimum ponadgimnazjalnym,
– zamieszkałe w woj. lubelskim

W ramach udziału w Projekcie oferujemy:
· indywidualne poradnictwo zawodowe,
· treningi psychologiczne,
· warsztaty poruszania się po rynku pracy,
· szkolenia zawodowe (do wyboru):
· Sprzedawca – magazynier (120 h)
· Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali (120 h)
· Kasjer – fakturzysta (120 h)
· Handlowiec (120 h)
· Doradca klienta (120 h)
· Technolog robót wykończeniowych (120 h)
· płatne staże zawodowe u pracodawców (przez okres 4 miesięcy),
· pośrednictwo pracy.

Dodatkowo zapewniamy:
· zwrot kosztów dojazdów na zajęcia indywidualne i grupowe,
· catering,
· materiały szkoleniowe,
· stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym,
· stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje o Projekcie:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Biuro Projektu „Wracam do pracy!”
20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4, II piętro
tel. 081 536-10-84, 81 536-10-91
www.irp-fundacja.pl/wracamlublin;
e-mail: wracam.lublin@irp-fundacja.pl

Wracam do pracy

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania znajduje się na naszej stronie internetowej
www.irp-fundacja.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: