BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2012

Wręczenie Medali Prezydenta Miasta Lublin

Dzisiaj (22 maja) odbyła się uroczystość wręczenia Medali Prezydenta Miasta Lublin dla osób niepełnosprawnych i osób aktywnie działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W imieniu Prezydenta Krzysztofa Żuka Medale wręczyła Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:

w I kategorii dla osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych – Pani Anna Prokopiak (prezes i założyciel Fundacji Alpha działającej na rzecz dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju),

w II kategorii dla osób niepełnosprawnych za wybitne osiągnięcia – Pan Tadeusz Ćwikła (aktywny, utytułowany niepełnosprawny sportowiec, wolontariusz, instruktor w Stowarzyszeniu Grupa Aktywnej Rehabilitacji) oraz Pan Andrzej Szymczakowski (wolontariusz, literat, niepełnosprawny senior).

Pan Piotr Mochol (oligofrenopedagog, prowadzący działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych od 1991 roku) oraz Pan Jan Kułaga (nauczyciel muzyki, od wielu lat uczący gry na instrumentach dzieci specjalnej troski) otrzymali wyróżnienia w postaci listu gratulacyjnego.

Więcej na stronie Samorządu Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: