BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Listopad 2012

WSEI wspiera niepełnosprawnych studentów

Darmowy wyjazd adaptacyjny dla swoich niepełnosprawnych studentów organizuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. W najbliższy weekend w Nałęczowie 40 żaków będzie się uczyć, odpoczywać i integrować. Ma to im pomóc w lepszym funkcjonowaniu na Uczelni.

– Z oferty mogli skorzystać studenci WSEI, którzy legitymizują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zapewniamy im transport, nocleg, wyżywienie oraz dwudniowe atrakcje takie jak m.in. pobyt w Termach Pałacowych „Nałęczowianka”.– mówi Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI.

W sobotę studenci najpierw będą mogli skorzystać z nałęczowskiego SPA. Następnie spotkają się z przedstawicielami instytucji, które odpowiadają za sprawy osób niepełnosprawnych w Lublinie, takich jak PFRON, MOPR, Urząd Miasta. Będą mieli okazję też spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami, funkcjonującego od 2012 roku na WSEI, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Natomiast na niedzielę zaplanowane jest zwiedzanie urokliwego Nałęczowa.

WSEI organizuje też dla niepełnosprawnych studentów bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przedsiębiorczości, informatyki, technik szybkiego uczenia się, a także na warsztaty psychoedukacyjne i basen.

Wszystkie akcje są przygotowywane w ramach „Dotacji na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia”, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tej samej dotacji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji powstała nowa komórka organizacyjna, która zajmuje się sprawami studentów niepełnosprawnych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: