BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 sierpień 2016

WSEI zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w bezpłatnych kursach językowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w bezpłatnych kursach językowych  zakończonych procesem certyfikacji.

Kryteria uczestnictwa:

  • wiek powyżej 25 lat
  • maksymalnie wykształcenie średnie
  • praca/nauka/miejsce zamieszkania w woj. lubelskim

W ramach Projektu prowadzone będą kursy w następujących językach:

  • Język angielski poziom A– 10 grup, poziom B – 1 grupa
  • Język niemiecki  poziom A– 1 grupa

Uczestnicy kursów językowych będą brali udział w pełnym kursie tj. A1 i A2 (240 godz.) lub B1 i B2 (240 godz.).

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego Uczestnicy obowiązkowo przystąpią do następujących egzaminów zewnętrznych:

  • Język angielski – TELC (A2) lub  TELC (B2)
  • Język niemiecki – TELC (A2)

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4 – grupy 10/12 osobowe, zajęcia 2 razy w tygodniu (każdorazowo 3 – 4 godz. lekcyjne). Planowany termin rozpoczęcia zajęć – wrzesień 2016 r.

Harmonogram zajęć ustalany będzie w zależności od specyfiki grupy:

  • dla osób pracujących – w godzinach popołudniowych (od godz. 16.00)
  • dla osób niepracujących –  w ciągu dnia (od godz. 9.00)
  • możliwość organizacji zajęć w weekendy

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (podręczniki z CD, zeszyt ćwiczeń). Uczestnicy mają opłacone jednokrotne podejście do egzaminu zewnętrznego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego oraz certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje językowe. Obecność na zajęciach (80%) i przystąpienie do egzaminu obowiązkowe.

REKRUTACJA  do wyczerpania limitu miejsc. Do pobrania: Ankieta rekrutacyjna

Marcin Solan

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel. 81 749 32 49
e-mail: marcin.solan@wsei.lublin.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: