BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Czerwiec 2013

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy

Fundacja Fuga Mundi w Lublinie zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym w wieku 16-30 lat do udziału w projekcie pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje m.in.:

– wsparcie specjalistów w podjęciu zatrudnienia;

– opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;

– wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;,

– wyjazdowe warsztaty integracyjne oraz warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego;

– szkolenia zawodowe;

– praktyki zawodowe u pracodawcy;

– staże rehabilitacyjne;

– pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki;

– wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe – w zależności od potrzeb;

– warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych;

Zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji osoby chcącej podjąć pracę. Uczestnicy będą mogli skorzystać z usług psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy, prawnika.

Do udziału w projekcie zapraszamy absolwentów*:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważne) o kwalifikowalność BO do projektu będzie dokonywana na podst.2 kodów niepełnosprawności w orzeczeniu lub/i 1 kodu + zaświadczenia od lekarza o niepełnosprawności współwystępującej;

– nieprzekraczających wieku 30 lat (w chwili kwalifikowania do projektu);

– bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo;

– nie uczących się i nie studiujących;

– posiadający odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia zmian w życiu;

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

pod numerem tel. 81 534 82 95

lub na adres e- mail: monikam@ffm.pl ( z dopiskiem ABSOLWENT)

bądź do osobistej wizyty w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie.

 

* Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, a nie spełniasz powyższych kryteriów skontaktuj się z Agencją Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w celu przedstawienia możliwości udziału w innych projektach.

Fundacja Fuga Mundi

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: