BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2014

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w Projekcie: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”

OFERUJEMY m.in.:

• Warsztaty Aktywizacji Społeczno Zawodowej (z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, prawa, „niezależnego życia” itd.)

• Szkolenia zawodowe np. grafik komputerowy, pracownik biurowy, księgowość, kosmetyczka itp.(zakończone egzaminem), także w formie indywidualnych zajęć w domu beneficjenta

• Kursy podnoszące kwalifikacje np. prawo jazdy, języki obce itd.

• Praktyki zawodowe (minimum 40 godzin)

• 3- miesięczne staże rehabilitacyjne (stypendium) – umożliwią praktyczne zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych

• Indywidualne i grupowe wsparcie, m.in. psychologa, doradcy zawodowego/trenera pracy, prawnika, konsultantów „niezależnego życia”, lekarzy różnych specjalności, itd.

• Konsultacje indywidualne i grupowe – warsztaty dla rodzin i opiekunów (wyjazdowe i stacjonarne)

• Pokrycie kosztów pomocy naukowych, czesnego, opłat egzaminacyjnych itp.

• Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Wymagania formalne uczestnictwa w projekcie:

• Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ze sprzężeniem)

• Wiek od 16 do 30 lat

• Osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo

• Osoby nie korzystające aktualnie z żadnej innej formy aktywizacji, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej

• Osoby, które aktualnie uczą się lub studiują (bez względu na to, który semestr czy rok studiów)

• Osoby, chcące kontynuować kształcenie: w szkole policealnej, na uczelni wyższej – również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w formie e-learningowej

• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych

• Absolwenci uczelni wyższych (do 12 m-cy od zakończenia edukacji), którzy chcą podjąć zatrudnienie

 Ewelina Cur
ewelina.cur@far.org.pl

Katarzyna Orzeł
katarzyna.orzel@far.org.pl
Tel. 81 526 10 24
Biuro regionalne FAR
Al. Kraśnicka 127/129
20-718 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: