BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Maj 2013

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w Projekcie: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”

OFERUJE m.in.:

Warsztaty Aktywizacji Społeczno Zawodowej (z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, prawa, „niezależnego życia” itd.)

Szkolenia zawodowe np. grafik komputerowy, pracownik biurowy, księgowość, kosmetyczka (zakończone egzaminem) oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Praktyki zawodowe (minimum 40 godzin).

Staże rehabilitacyjne (płatne, do 6 miesięcy) – umożliwią praktyczne zdobycie nowych kwalifikacji i  umiejętności zawodowych

Indywidualne i grupowe wsparcie, m.in. psychologa, doradcy zawodowego/trenera pracy, prawnika, konsultantów „niezależnego życia”, lekarzy różnych specjalności, rehabilitantów itd.

Konsultacje indywidualne i grupowe – warsztaty dla rodzin i opiekunów  (wyjazdowe i stacjonarne).

Pokrycie kosztów pomocy naukowych, czesnego, opłat egzaminacyjnych itp.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

Posiadające aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ze sprzężeniem).

W wieku od 16 do 30 lat.

Posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Nie korzystające aktualnie z żadnej innej formy aktywizacji, np. Warsztatów Terapii,  Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej.

Uczące się lub studiujące (bez względu na to, który semestr czy rok studiów).

Chcące kontynuować kształcenie: w szkole policealnej, na uczelni wyższej – również  studia podyplomowe oraz doktoranckie, w formie e-learningowej.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych.

Absolwenci uczelni wyższych (do 12 m-cy od zakończenia edukacji), którzy chcą podjąć zatrudnienie.

 

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub napisz!

Ewelina Cur – ewelina.cur@far.org.pl

Katarzyna Orzeł – katarzyna.orzel@far.org.pl

Tel. 81 526 10 24

Biuro regionalne FAR

Al. Kraśnicka 127/129

20-718 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: