BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Październik 2018

Wsparcie, Integracja, Współpraca.

W dniach 22-25 października odbyły się cykle spotkań sieciujących dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W spotkaniu przeznaczonym dla pracowników WTZ wziął udział instruktor pracowni plastycznej Paweł Maj z placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Tematem spotkania było „Wypalenie zawodowe”, celem, wsparcie pracowników pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Spotkanie poprowadziła pani Joanna Dejko – psycholog i coach, dobrze znająca środowisko osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Rozmowy o wypaleniu zawodowym rozpoczęte zostały od definicji tego zjawiska, która mówi nam o stanie psychofizycznego wyczerpania organizmu spowodowanego walką z długotrwałym stresem spowodowanego niedopasowaniem do sytuacji. To „niedopasowanie” wynika z konfliktu wartości, nadmiaru zadań, złych relacji międzyludzkich, braku poczucia sprawiedliwości czy oczekiwanej nagrody. To wszystko powoduje stres z którym się zmagamy zapominając o dbaniu o siebie i o własne zasoby np. za krótko śpimy, pośpiesznie i niezdrowo jemy, brakuje nam czasu na swobodny spacer czy też na budowanie relacji z bliskimi. Dopada nas wypalenie, które sprawia, że praca zaczyna nas coraz bardziej męczyć, odczuwa się wyczerpanie i zniechęcenie.

Objawów wypalenia jest wiele i każdy inaczej go doświadcza. Do cech charakterystycznych wypalenia zawodowego, należą do nich m.in.: brak przyjemności z wykonywania zawodu, uczucie zmęczenia, lęk przed rutyną zawodową, zmniejszenie produktywności, uczucie wyczerpania, przedwczesna rezygnacja z obranego zawodu z racji niezdolności do jego wykonywania lub choroby. W konsekwencji powodujące to zdenerwowanie, niepokój, zmęczenie, podrażnienie. Jeżeli ten stan utrzymuje się przez dłuższy czas dochodzi do przewlekłych i szkodliwych zmian dla organizmu. Życie ulega zaburzeniu i czujemy się wypaleni.