BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 lipiec 2013

Wsparcie osób chorych na SM na rynku pracy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

W projekcie mogą wziąć udział osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezatrudnione.

Projekt realizowany jest w okresie w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r.

Kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu:
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
– warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,
– praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,
– szkolenia zawodowe,
– nauka w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
– staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
– podjęcie zatrudnienia,
– konsultacje lekarzy specjalistów,
– wsparcie rehabilitacyjne.

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
– indywidualne i grupowe wsparcie prawne,

Na potrzeby niniejszego projektu oraz dla Państwa wygody stworzyliśmy biura regionalne, w których udzielane są informacje na temat projektu oraz prowadzona jest rekrutacja.
1. PTSR O/Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267 tel. 516 050 305, wsparcie.lodz@gmail.com
2. PTSR O/Biała Podlaska, ul. Sienkiewicza 1, tel. 789 248 057, wsparcie.biala@gmail.com
3. PTSR O/Szczecin, ul. Dworcowa 19 tel. 781 131 513, wsparcie.szczecin@gmail.com
4. PTSR O/Konin, ul. Szymanowskiego 4, tel. 798 496 177, wsparcie.konin@gmail.com
5. PTSR O/Warszawa, ul. Nowosielecka 12 tel. 796 193 586, wsparcie.warszawa@gmail.com

 

Reklama prasowa projektu

Kinga Rolnicka-Zemła
Asystent Kierownika Projektu
pt. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tel. 22 50 55 386

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: