BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Październik 2011

Weź sprawy w swoje ręce

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.” Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszych działaniach w swoim środowisku lokalnym. 

Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. TPG pomaga im wyjść z tej samotności, pokazuje, na jak wiele ich stać. Żeby to zrobić, TPG potrzebuje informacji, gdzie są takie osoby, dlatego też zwracają się do Państwa z prośbą o pomoc. Na pomoc w ramach projektu mogą liczyć osoby z poważnym jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (osoby NIE muszą mieć orzeczeń z kodem 03-L i 04-O), posiadające obywatelstwo polskie, w wieku: mężczyźni 16-65 lat, kobiety 16-60 lat.

Poniżej znajduje się:
– informacja o projekcie
– informacja o Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
– kontakt

Jak pomóc
Jeśli w Państwa otoczeniu jest osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, to TPG prosi, by przekazali jej Państwo informację o projekcie TPG. To ważne, żeby miała ona okazję dowiedzieć się, że do końca 2012 r. może otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie. Za pomoc w rekrutowaniu każdego nowego beneficjenta mogą Państwo otrzymać od TPG wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto.

Czym jest projekt

Projekt ma charakter ogólnopolski – osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.:  jak pracować i nie stracić renty, gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami,  jak poprawić swój wizerunek. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne. 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z:
wsparcia specjalistów z zakresu rehabilitacji podstawowej, doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. Organizowane są także zajęcia z orientacji przestrzennej i konsultacje medyczne oraz nauka alternatywnych metod komunikacji, w tym języka Lorma,
szkoleń zawodowych i warsztatów aktywizacji zawodowej,
doradztwa w doborze sprzętu i z pomocy  w uzyskaniu dofinansowania do sprzętu.
Osoby zmotywowane do podjęcia pracy mogą skorzystać z wsparcia trenerki pracy.
Wsparcie kierowane jest także do rodzin i opiekunów osób głuchoniewidomych.

Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie.
Na pomoc w ramach projektu mogą liczyć osoby z poważnym jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku, posiadające obywatelstwo polskie, w wieku: mężczyźni 16-65 lat, kobiety 16-60 lat.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) istnieje od 1991 r., a od 2005 jest organizacją pożytku publicznego. Jego członkami zwyczajnymi są działający na terenie całego kraju naukowcy, lekarze, rehabilitanci, pedagodzy, najaktywniejsi rodzice oraz grupa najlepiej zrehabilitowanych osób głuchoniewidomych. TPG specjalizuje się w wyszukiwaniu, diagnozowaniu, rehabilitowaniu i ogólnym szeroko rozumianym wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, a w przypadku dzieci – również rodziców i rodzeństwa. Dowodem uznania dla profesjonalizmu oraz zaangażowania w prowadzeniu tych działań było wyróżnienie Towarzystwa Międzynarodową Nagrodą Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta oraz zaliczenie do grona laureatów konkursu „Dobre Praktyki”. Więcej informacji o organizacji: www.tpg.org.pl.

Pełna oferta wsparcia oraz najważniejsze informacje dostępne są na stronie projektu www.mojapraca.org.pl.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, informację nt pełnej oferty projektu, odpowiedź na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikiem biura makroregionu południowo -wschodniego, które znajduje się w Rzeszowie przy ul. A. Asnyka 10/10.

Telefon:  792 776 199,  17 858 17 10 lub 0801 011 107
Mail: pokl_rzeszow@tpg.org.pl

Informacja o projekcie i uczestnikach 2011

Pozdrawiam serdecznie,

Marcin Dziółko

Koordynator Makroregionu Południowo-Wschodniego

Projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.”

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

35-959 Rzeszów ul.A.Asnyka 10 lok.10

e-mail: mdziolko@tpg.org.pl

tel. 17 858 17 10 tel. kom. 792 776 199

www.mojapraca.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: