BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Marzec 2012

Wsparcie Osób z Autyzmem II

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie zaprasza osoby z autyzmem i zespołem Aspargera do projektu Wsparcie Osób z Autyzmem II.

 

Czas realizacji projektu: 01.12.2011r. – 31.07.2013r.

Miejsce realizacji projektu: Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/ Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Działania podjęte w projekcie będą ukierunkowane na określenie profilu umiejętności zawodowych i społecznych oraz potencjału zawodowego (predyspozycji, możliwości, preferencji) w kontekście ograniczeń spowodowanych autyzmem. Zakres i rodzaj udzielanego wsparcia osobom z autyzmem będzie zależał od potrzeb i możliwości tych osób.

Rodzaj wsparcia w ramach projektu:

(dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb osób z autyzmem)

Rehabilitacja społeczna: Rehabilitacja zawodowa:

– Trening umiejętności społecznych – Trening umiejętności zawodowych – Trening pracy – Konsultacje zawodowe
– Zajęcia indywidualne – Praktyki / Szkolenia
– Trening samodzielności – Staże zawodowe z wynagrodzeniem

Wsparcie dla rodziców/opiekunów

– Poradnictwo prawne – warsztaty lub spotkania indywidualne.
– Poradnictwo psychologiczne – warsztaty lub spotkania indywidualne.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

– ukończony 16 rok życia, a nie ukończony 55 r.ż.
– posiadać diagnozę autyzmu lub Zespołu Aspergera
– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– nie mogą brać udziału w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących rehabilitacji zawodowej
– nie mogą być uczestnikami WTZ i ZAZ

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/ Lublin
tel. (81) 444 34 20
e-mail: kta.lublin@wp.pl
www.kta.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: