BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Czerwiec 2020

Wspieramy Lubelszczyznę

W roku 2020 Oddział Lubelski PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III przekaże 22 powiatom i organizacjom pozarządowym z województwa lubelskiego prawie 10 mln zł na realizację 90 projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielimy wsparcia w obszarach:

  1. B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 18 projektów na łączną kwotę 1.411.468,76 zł;
  2. D – na likwidację barier transportowych – 21 projektów na łączną kwotę 2.051.031,89 zł;
  3. E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 23 projekty na łączną kwotę 3.924,799,03 zł ;
  4. F – na przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 22 projekty na łączną kwotę 1.945.887,68 zł;
  5. G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 6 na łączną kwotę 465.530,00 zł.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: