BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Kwiecień 2013

Współpraca międzysektorowa w procesie integracji społecznej osób chorujących psychicznie

Dnia 16. IV. 2013 r. o godz. 9.00 rozpocznie się w Hotelu Victoria w Lublinie Konferencja podsumowująca realizację projektu przyjętego przez Albatros gGmbH i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, finansowana przez Fundację Aktion Mensch.

O współpracy obu instytucji pisaliśmy już w naszym biuletynie. Poniżej zamieszczamy zapowiedź Konferencji autorstwa jej organizatorów oraz Program.

Uczestnictwo otwarte jest dla wszystkich, którzy dokonają wcześniejszego zgłoszenia udziału w niej u P. Izabeli Hanczyn pod nr telefonu 726 700 770.

  Zygmunt Marek Miszczak

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w Lublinie i w Berlinie

O spółdzielczości socjalnej w Niemczech i granicach w terapii opowiedzą specjaliści zaproszeni przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego na konferencję do Lublina. Wydarzenie zostanie objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta.

Konferencja odbędzie się szesnastego kwietnia b.r. w hotelu Victoria przy ul. Narutowicza. Wśród zaproszonych 140 gości będą obecni przedstawiciele organizacji i instytucji świadczących pomoc osobom chorującym psychicznie, a także pracownicy pomocy społecznej.

Zebranych powita Prezydent Krzysztof Żuk. Pani Grażyna Jackowska, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, przedstawi założenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ciekawie zapowiada się wystąpienie gościa specjalnego, Friedriecha Kiesingera, prezesa stowarzyszenia Albatros gGmbH z Berlina. Albatros jest pionierem w dziedzinie psychiatrii środowiskowej w Niemczech. Podopieczni organizacji mogą liczyć na wszechstronne zabezpieczenie ich potrzeb – poprzez terapię, mieszkania chronione, zatrudnienie w przedsiębiorstwach socjalnych. Współpracująca z Albatrosem kierownik Centrum Pobytu Dziennego w Berlinie – Pani Dagmar Schwarz – zaprezentuje temat, który intryguje środowiska związane ze świadczeniem pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi: jak daleko powinna sięgać ingerencja terapeutów w funkcjonowanie podopiecznych; gdzie leżą granice udzielania pomocy.

Część merytoryczną uzupełnią wypowiedzi dwóch specjalistów z dziedziny psychiatrii środowiskowej – lek. med. Artura Kochańskiego i doc. Hanny Karakuły. Fragment spotkania zostanie poświęcony podsumowaniu projektu polsko-niemieckiego realizowanego w latach 2011-2013, którego efektem jest powstanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Lubelskiego Porozumienia Na Rzecz Zdrowia Psychicznego. PIK działa przy siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. W Punkcie osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą porozmawiać na temat radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych, dowiadują się, gdzie i do kogo zwracać się po pomoc. Mile widziani są również członkowie rodzin osób zmagających się z zaburzeniami; udostępniana jest baza danych instytucji świadczących pomoc na terenie Lublina, grup wsparcia i adresy placówek.

Po części oficjalnej odbędzie się dyskusja, w której wezmą udział zarówno prelegenci, jak i uczestnicy konferencji.

Izabela Hanczyn

 

Program konferencji:

9:00 – rejestracja uczestników;

9:30 – otwarcie konferencji;

Wystąpienia oficjalne:

Prezydent Krzysztof Żuk

10:00 „Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego” – Grażyna Jackowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;

10:30 „W kierunku spójnej terapii psychiatrycznej” – doc. Hanna Karakuła- Z-ca Kierownika Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie;

11-11:15 przerwa na kawę / przerwa techniczna

11:15-12:15 „Przedsiębiorczość społeczna i jej znaczenie dla integracji osób chorujących psychicznie. Berlińskie doświadczenia”- Friedrich Kiesinger – Prezes Albatros gGmbH;

12:15-12:45 przerwa na lunch

12:45-13:30 „Znaczenie współpracy polsko-niemieckiej dla integracji osób chorujących psychicznie. Podsumowanie projektu realizowanego przez Albatros gGmbH i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego” – Katarzyna Stręk, Izabela Mazuś;

13:30-14:00 Dyskusja;

14:00-14:30 „Granice terapii. Znaczenie czasowego ograniczenia pomocy”- Dagmar Schwarz, kierownik Centrum Pobytu Dziennego w Berlinie;

14:30-15:00 „Lubelski system psychiatrii środowiskowej”,

Podsumowanie konferencji – lek. med. Artur Kochański – Klinika Psychiatrii UM w Lublinie, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego;

15:00 – Obiad; zamknięcie konferencji i czas na wymianę doświadczeń.

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW