BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Styczeń 2012

WTZ Krasnystaw w Teatrze Muzycznym w Lublinie

 na operetkę pt. „Hrabia Luxemburg”.
W niedzielę 15. 01. 2012r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie wzięli udział  w zorganizowanym wyjeździe do Teatru Muzycznego w Lublinie.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji  planu  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie na rok 2012. Jeden z działów przyjętego planu dotyczy upowszechniania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze.

Zorganizowany wyjazd został poprzedzony zakrojonymi na szeroką skalę przygotowaniami. Uczestnicy WTZ pod kierunkiem instruktora odpowiedzialnego za wykonanie zadania, dokładnie zapoznali się z repertuarem Teatru Muzycznego w Lublinie.  W następnym etapie zebrali dostępne informacje o aktualnie wystawianych sztukach i podjęli w sposób demokratycznydecyzję odnośnie daty wyjazdu i najbardziej interesującego spektaklu. Wybór padł na sztukę pt. „Hrabia Luxemburg”.     Ta piękna operetka w trzech aktach składa się z szeregu bardzo znanych melodii. Wielką światową popularność zdobył sobie walc „Właśnie Ty spełń me sny…” ale także „W lewo Ty, w prawo ja…” duet Hrabiego i Angeli, „W piękny świat idziemy rozmarzeni” oraz „Czy to Ty szczęście me…”.

Libretto „Hrabiego Luxemburga” przedstawia beztroską atmosferą Paryża pierwszej dekady XX wieku. Muzykę głównie w rytmie na trzy czwarte skomponował Franz Lehar.

Sztuka opowiada o zrujnowanym finansowo, ale pełnym pozytywnej energii arystokracie Rene Luxemburgu, pięknej śpiewaczce operowej Angel Didieri o zakochanym w niej podstarzałym niemieckim księciu, który jednak nie może jej poślubić ze względu na jej nieodpowiednie pochodzenie.

Reżyserem lubelskiego przedstawienia jest Tomasz Janczak. W rolach głównych wystąpili: Rene Luxemburg – Andrzej Wiśniewski, AngeleDidier – Dorota Dominiczak – Laskowiecka, Julia – Małgorzata Rapa, Brisard – Jarosław Cisowski, Książę Engerling – Andrzej Witlewski, Hrabina Kokozow – Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak.

Całe przedstawienie dostarczyło wszystkim widzom wielu niesamowitych wrażeń. Obok przepięknych śpiewów, wspaniałej gry aktorskiej wielki entuzjazm wśród publiczności wywołał występ grupy baletowej.

Po zakończonym przedstawieniu na naszą prośbę główni aktorzy zeszli ze sceny na widownięw celu wykonaniaz nami pamiątkowych fotografii. W drodze powrotnej dało się zauważyć wielkie poruszenie wśród uczestników wyjazdu, którzy dzielili się swoimi niezwykłymi przeżyciami.

Śpiew aktorów, występ baletu, bezpośredni kontakt z artystami i niepowtarzalna atmosfera sali teatralnej to elementy, które z niezwykłą siłą oddziałują na wyobraźnię i emocję osób niepełnosprawnych. Biorący udział w wyjeździe przedstawiciele rodziców i opiekunów zgodnie podkreślali, że taki rodzaj kontaktu ze sztuką na wysokim poziomie jest dla ich podopiecznych wspaniałą formą uzupełniającej terapii.

WTZ Krasnystaw

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: