BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Sierpień 2019

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na lata 2019-2020

Prezydent Miasta Lublin ogłasza wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na lata 2019-2020.

Zgłaszanie kandydatów i kandydatek

Kandydatów/kandydatki można zgłaszać do Urzędu Miasta Lublin w dniach od 12 sierpnia  do 2 września 2019 r. w następujący sposób:

  1. Uzupełniony formularz należy przesłać mailem na adres ngo@lublin.eu.
  2. Do wypełnionego formularza należy załączyć zdjęcie kandydata/kandydatki (min. szerokość 800 pix, w formacje jpg lub png), które zostanie opublikowane na stronie lublin.eu.
  3. Wypełniony formularz należy także złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, 
    w wersji papierowej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, p. 107 lub do Biur Obsługi Mieszkańców,  do 2 września do godz.15.30. Formularz musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. O dacie złożenia decyduje data wpływu formularza.

Lista zgłoszonych kandydatów/kandydatek zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin lublin.eu.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na lata 2019-2020.pdf

Plik zawiera ogłoszenie o wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin na lata 2019-2020
 

Karta do głosowania na kandydata lub kandydatkę do Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

Plik zawiera kartę do głosowania na kandydata lub kandydatkę do Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
Źródło: lublin.eu/mieszkancy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: