BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 sierpień 2016

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski  zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Będzie to już trzecia kadencja tego gremium. Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Zgodnie ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Zgłoszenie kandydatów  do dnia 17 września 2016 r.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (stanowiącym zał. do uchwały Zarządu) na załączonym wzorze – „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: