BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Czerwiec 2020

Wybory w LFOON-SW

W dniu 29 czerwca 2020 r. organizacje członkowskie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie uczestniczyły w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –Wyborczym.

Zebranie odbywało się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 

-Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.

-Wybór prezydium Zebrania.

-Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

-Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

-Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

-Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium dla Zarządu.

-Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

-Sprawy bieżące, wolne wnioski.

-Dyskusja.

-Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

-Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

-Zakończenie obrad.

Wszystkich upoważnionych przedstawicieli organizacji powitała pani Alicja Jankiewicz. Z racji jednomyślności, sprawy formalne załatwione zostały bez uwag. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu przedstawiła prezes p. Alicja Jankiewicz. Omówiła problemy z jakimi borykał się Zarząd LFOON-SW, sukcesy oraz podjęte działania. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu przewodniczącej pani Wiesławy Staszczak przedstawiła pani Zofia Brzozowska. 

Uczestnicy zebrania podjęli uchwałę zwiększającą skład Zarządu z 5 do 7 osób. 

„Ludzie w większości przypadków poddają się wówczas, gdy są już na progu zwycięstwa. Rezygnują tuż przed metą. W ostatniej minucie gry, na metr przed linią, za którą jest zwycięstwo.” 

W wyniku głosowania w trybie tajnym wybrany został nowy Zarząd w składzie: 

Alicja Jankiewicz, prezes

Zofia Brzozowska, wiceprezes

Dorota Fornalska, wiceprezes

Wanda Kociuba, skarbnik

Anna Bieganowska Skóra, sekretarz

Maria Stasiewska   członek

Barbara Lisek  członek

Komisja Rewizyjna 

Adam Orzeł
Wiesława Staszczak
Magdalena Toruń

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy wielu pomysłów w działaniu. W czasie oczekiwania na wyniki organizacje dzieliły się swoimi doświadczeniami i opowiadały jak radzą sobie w sytuacji jaką jest epidemia coronowirusa. Nie zabrakło tematów trudnych dotyczących kryzysu w rodzinach czy kłopotach finansowych organizacji. 

„Efektywna zmiana nie jest tym, co Ty robisz ludziom. To jest to, co Ty robisz razem z nimi.” 

Podsumowując, należy stwierdzić, że spotkania organizacji są potrzebne, dzięki temu możemy czerpać z doświadczeń innych i mieć pewne wskazówki do rozwiązań u siebie. 

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: