BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 wrzesień 2015

Wycieczka do muzeum

20 sierpnia 2015 roku uczestnicy WTZ w Krasnymstawie zwiedzali krasnostawskie Muzeum Regionalne zlokalizowane w powstałym na przełomie XVII i XVIII wieku kolegium pojezuickim.

Dowiedzieliśmy się, że fundatorką całego obiektu wraz z kościołem p.w. św. Franciszka Ksawerego, była Krystyna z Lubomirskich Potocka, której podobiznę można obejrzeć w muzealnej Sali Portretowej.

001

Dział archeologii zlokalizowany w piwnicach pod skrzydłem zachodnim budynku, wypełniony jest niezwykle interesującymi pozostałościami po zamku krasnostawskim i detalami architektury pochodzącymi z zamku w Krupem, jednak największe zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja komory grobowej z około 2000-2500 roku p.n.e. z zachowanym
w niej szkieletem ludzkim i ozdobnymi naczyniami oraz XV-wieczny miejski mur obronny do którego wnętrza mogliśmy wejść by dokładnie przyjrzeć się jego konstrukcji. Zwiedziliśmy także podziemia w których, w latach świetności kolegium, zakonnicy przechowywali żywność i wino.

Na ekspozycji prezentującej historię miasta Krasnegostawu na parterze budynku obejrzeliśmy zgromadzone pamiątki zachowane po społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś osiedle Grobla, zwiedziliśmy ozdobiony XVIII-wieczną polichromią refektarz, w którym dawniej zakonnicy jadali posiłki. Zapoznaliśmy się też z różnymi rodzajami broni wykorzystywanymi podczas walk toczących się w okolicach Krasnegostawu w czasach powstań listopadowego i styczniowego, a także z eksponatami z okresu obu wojen światowych.

002

Na piętrze odwiedziliśmy Salę Sztuki i Rzemiosła Artystycznego która przybliżyła nam wygląd XVIII-wiecznych wnętrz mieszkań szlacheckich i mieszczańskich. Przy okazji oglądania portretów trumiennych wysłuchaliśmy opowieści o trwających nawet do kilku miesięcy pogrzebach sarmackich zwanych Pompa Funebris. W Sali Sztuki Sakralnej oglądaliśmy dawne szaty i przedmioty liturgiczne będące depozytem kościoła p.w. św. Franciszka. Następnie udaliśmy się do sali w której zrekonstruowana została kuchnia dworska wyposażona w liczne naczynia i niespotykane już dziś sprzęty.

003

Zwiedzanie zakończyliśmy na znajdującej się na poddaszu muzeum ekspozycji etnograficznej, na której zgromadzono wiele narzędzi dawniej używanych do pracy na roli, tkania, rybołówstwa czy obróbki drewna. Dzięki znajdującym się na wystawie rekonstrukcjom mieliśmy okazję zobaczyć jak w XIX wieku wyglądała kuźnia a także izba chałupy wiejskiej.

Wycieczka okazała się być niezwykle ciekawym i pouczającym wydarzeniem. Uczestnicy warsztatu zapoznali się w ten sposób z historią naszego miasta i regionu.

Sebastian Toczony
Dariusz Smyk

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: