BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Styczeń 2020

Wydarzenie tematyczne kafejki partycypacyjnej

Zapraszamy na kolejne wydarzenie tematyczne kafejki partycypacyjnej w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

Najbliższe spotkanie pn. Jak rozwijać zainteresowania i talenty w Lublinie” odbędzie się 15 stycznia 2020 roku (środa), o godz. 17.30 w sali Oratorium Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.

Na spotkaniu porozmawiamy o potrzebach mieszkańców i mieszkanek korzystających z oferty lubelskiej przestrzeni kultury, sportu, zainteresowań naukowych i technicznych oraz zagospodarowania czasu wolnego. Nie ulega wątpliwości, że możliwości spędzania czasu wolnego w Lublinie poprzez uczestnictwo w licznych wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy animacyjnych, są duże. Chcemy jednak się dowiedzieć jak zmieniają się potrzeby mieszkańców i mieszkanek, jeśli chodzi o dostępność i charakter oferty? Spotkanie ma na celu wymianę opinii i wiedzy na temat form uczestnictwa mieszkańców i mieszkanek w życiu społecznym Lublina oraz na zebraniu wizji dotyczących tego obszaru w 2030 roku.

Przyglądając się przykładom z innych miast chcemy zastanowić się nad skutecznym modelem wspierania rozwoju zainteresowań oraz talentów mieszkańców i mieszkanek Lublina w przyszłości. Być może warto poszukać nowych rozwiązań, takich jak dostępne otwarte pracownie, obiekty sportowe, Fab Laby, majsternie, miejsca aktywności lokalnej, możliwości rozwoju niestandardowych zainteresowań, wzmacniania kreatywności; czy nowe, partycypacyjne podejście do oferty i funkcjonowania instytucji kultury, sportu, nauki, edukacji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania, talenty, jak również podmioty tworzące ofertę, tj. przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji oraz Urzędu Miasta. Materiały ze spotkania będą stanowiły wkład do kolejnych etapów pracy nad Strategią Lublin 2030.

Spotkanie poprowadzi Marek Sztark -niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego, członek zarządu Forum Kraków, twórca koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury.

Gośćmi będą Wojciech Zawadzki, który opowie o sportowej i społecznej działalności OSIR Wawer z Warszawy, oraz Diana Ciszewska-Tolak z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, z prezentacją o sektorze kreatywnym.

Spotkanie jest tłumaczone na PJM.

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, a także do rozpowszechniania informacji o tym i kolejnych wydarzeniach.

Bardzo proszę o informację zwrotną dotyczącą planowanego uczestnictwa w spotkaniu.

Paula Krać paula.krac@lublin.eu tel 81 466 25 55

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 2030.lublin.eu
oraz na Facebook: 
https://www.facebook.com/Lublin2030/

Paula Krać

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: