BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Wrzesień 2014

Wydatki na ochronę zdrowia nie są zaliczane do kosztów podatkowych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW