BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Maj 2013

Wykluczenie edukacyjne osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna  im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.:„Wykluczenie edukacyjne osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się 23 maja 2013 r. o godz. 10:00 w Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach
WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową lub telefoniczną do dnia 21 maja br. w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”: e-mail: konferencja@wsptwp.eu

Program konferencji:
– 9:30     Rejestracja uczestników.
– 10:00   Otwarcie konferencji:
– 10:40   Przedstawiciel Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” – Działania Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” w zakresie modernizacji WSP im. Janusza Korczaka,
– 11:00   Ekspert z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich- Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wyzwania, nadzieje, zobowiązania
– 11:30   Dr Joanna Plak WSP im. Janusza Korczaka – Niepełnosprawność seniorów- wyzwania dla polityki społecznej.
– 12:00   Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących (partner konferencji) – Przyczyny i przejawy wykluczenia osób z dysfunkcjami sensorycznymi – krótki przegląd skutków dysfunkcji ich przyczyn i konsekwencji oraz sposobów przezwyciężania – dot. Osób z uszkodzeniem słuchu, wzroku, obu zmysłów jednocześnie.
– 12.30   dr Barbara Pietrzak- Szymańska WSP TWP – Prodziekan WSN w Warszawie WSP im. Janusza Korczaka.
– 13:00   Maciej Kasperkowiak, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących (partner konferencji) – Dobre praktyki państw przodujących w dziedzinie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z uszkodzeniami sensorycznymi w tym z akcentem na osoby słabosłyszące i białe plamy – czyli gdzie potrzebne są pętle indukcyjne i inne systemy wspomagania słyszenia (szkoły i uczelnie, PKP, transport miejski, urzędy, kościoły) w tym działania oraz plany PFOS, identyfikowanie miejsc przyjaznych, certyfikowanie tych, które spełniają określone wymogi.
– 13:30   Poczęstunek.
– 14:00   Robert Więckowski Fundacja Kultury bez Barier – W jaki sposób można udostępniać wydarzenia kulturalne? – prezentacja projektów realizowanych w Warszawie
– 14:30   Małgorzata Moryń – Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach oraz Krzysztof Wostal Członek Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – Miejska Dżungla formą edukacji młodzieży oraz integracji z osobami niepełnosprawnymi
– 15:10   Panel dyskusyjny: Co to znaczy, że czuję się wykluczony – osoby słabo słyszące w edukacji – mity i stereotypy, dlaczego osoba słabosłysząca wymaga innych form edukacji niż osoba głucha?
– 15:30   Zakończenie konferencji, podsumowanie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW