BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Październik 2012

„Wykwalifikowani informatycy Lubelszczyzny”

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych – pracodawców i pracowników z branży informatycznej terenu woj. lubelskiego.

Cykl szkoleń jest całkowicie bezpłatny i obejmuje:

1. Dwa moduły do wyboru:
MODUŁ 1: SQL język dostępu do bazy danych  Oracle + poziom zaawansowany – 40 godz.
MODUŁ 2: Język SQL w bazie danych MySQL + używanie i zarządzanie bazą danych MySQL – 40 godz.
2. Dla wszystkich:
Indywidualne doradztwo związane z odbytym szkoleniem – 8 godz.

Więcej informacji stronie: www.informatycylubelszczyzny.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: