BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Lipiec 2012

Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Samorząd Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przystąpił do realizacji Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II.

Samorząd realizuje program wyłącznie w Obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Treść ogłoszenia dotyczącego realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II – Obszar A w 2012 r. jest dostępna na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – www.rops.lubelskie.pl

Procedury realizacji, w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II oraz załączniki dostępne są na stronie PFRON.

Organizacje pozarządowe biorące udział w Programie powinny posiadać statutowy zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Koczmara
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: