BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2011

Wyróżnienia dla wolontariuszy

W związku z organizacją konferencji pn. „Solidarność społeczna- wolontariat” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym ”AGAPE” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informujemy, że istnieje możliwość wyróżnienia i nagrodzenia wolontariuszy, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w prowadzonych działaniach z zakresu integracji społecznej.

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2011r. w Ośrodku szkoleniowo- konferencyjnym w Nasutowie. Czekamy na zgłoszenia wytypowanych przez Państwa wolontariuszy do dnia 10.11.2011r. (czwartek) do godz. 11.00.

Informacje należy przesłać na adres e-mailowy: tomasz.lipinski@lubelskie.pl

Osoba do kontaktu: Pan Tomasz Lipiński tel.: 81 528 76 23

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: