BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport powrót
16 maj 2016

Wyścig na wózkach „Razem możemy więcej”

Stowarzyszenie Integracyjno – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju zaprasza osoby poruszające się samodzielnie na wózkach inwalidzkich do udziału w wyścigu w trakcie imprezy sportowo –  integracyjnej „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” w dniu 5 czerwca 2016 r.

PLAKAT

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 maja 2016. W zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer pesel
rodzaj niepełnosprawności /paraplegia, tetraplegia/

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo lub pod nr tel: 575 752 393 w dni robocze, w godzinach od 9 – 16-ej.

Po zakończeniu zawodów dla zawodników będzie posiłek regeneracyjny /obfity/ w restauracji GRAND BEEF w Biłgoraju.

Danuta Piasecka
Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: