BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Czerwiec 2016

Wystawa uczestników projektu „Twórcy Anonimowi”

Wystawa prac plastycznych uczestników projektu „Twórcy Anonimowi”, realizowanego w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Otwarcie odbędzie się 29 czerwca 2016 r. w Chatce Żaka o godz. 18.00.

Wernisaż wystawy Twórcy anonimowi

 

Przypominamy wywiady z Twórcami Anonimowymi publikowane na naszym portalu:

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-2/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-3/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi28262/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-4/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-5/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-6/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiad-przeprowadzony-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi-7/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/wywiady-przeprowadzone-w-ramach-projektu-tworcy-anonimowi/

 

red.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW