BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 marzec 2015

XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu

XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Nieprzetarty Szlak” odbędzie się w dniach 30 IV-3V 2015 r w Brzeskim Teatrze Akademickim.

Festiwal Teatralny odbywa się w ramach corocznego międzynarodowego programu  „Nieprzetarty Szlak”, który realizowany jest na terytorium Białorusi, Ukrainy i Polski. W festiwalu biorą udział zespoły teatralne, składające się z aktorów z niepełnosprawnościami, jak również integracyjne grupy o dowolnym rodzaju działalności.

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego:

Festiwal „Nieprzetarty Szlak”

224030 Brześć
ul. Sowietskaja (Советская) 56/27
Białoruś

Dyrektor festiwalu – Aleksiej Diadiszczew (Алексей Дядищев)

Telefon kontaktowy: +375 33 322 94 85

Telefon kontaktowy koordynatora programowego Iriny Trotiuk (Ирина Тротюк): +375 29 527 96 92

Adres e-mal: belshlyah@gmail.com

Regulamin – XI Międzynarodowy Festiwal „Nieprzetarty Szlak”

Informacja o udziale w galowym koncercie Festiwalu „Nieprzetarty Szlak”

informacja dotycząca udziału w Festiwalu „Nieprzetarty Szlak”

Informacja o przyjeździe gości na Festiwal Nieprzetarty Szlak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: