BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Wrzesień 2011

XIII sesja Rady Miasta Lublin

W dniu 8 września 2011 r. odbyła się XIII sesja Rady Miasta Lublin. Obradowano między innymi nad sprawami dotyczącymi środowiska osób niepełnosprawnych.

Poddano pod głosowanie propozycję uchwały określającej  organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. Następnym punktem obrad było głosowanie nad zmianami uchwały nr 138/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2011r. Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie, wejdą one w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uchwały te są bardzo ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Uchwały do pobrania:

Rada Pożytku Publicznego

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: