BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 lipiec 2016

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Tak niewiele potrzeba…”

W dniach 14-16 września 2016 w Łazach Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie organizuje po raz XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Tak niewiele potrzeba…”. Udział bezpłatny.

W atmosferze zacisznej nadmorskiej miejscowości w otoczeniu wydm i szumu morza spotkają się uznani Artyści oraz aktywni Twórcy nieprofesjonalni – osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski.

Uczestnicy pleneru w tym roku będą mieli wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę. Dla przybyłych do Łaz zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne, tworzenia biżuterii z guzików, kolażu, taneczne, teatralne, tworzenia biżuterii z guzików, malarstwa olejnego, rysunku, scrapbookingu, wikliniarskie, „drugie życie papieru i puszki”, „list w butelce”, rękodzielnicze, filmowe, relaksacyjne, wizażu oraz inne twórcze zajęcia przygotowane przez organizatora. W 4 namiotach tematycznych uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć i sukcesów.

Warsztaty sfinansowane są ze środków PFRON, PSOUU Koła w Koszalinie oraz lokalnych sponsorów.

Placówki typu WTZ i ŚDS zainteresowane udziałem w Warsztatach proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr tel. 94-345-08-53

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny po zakwalifikowaniu przez organizatora.

Źródło: ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: