BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 listopad 2016

XIX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku„Spotkania Cygańskie” – Międzynarodowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych

02-03.12.2016 r. Fundacja Nieprzetartego Szlaku zaprasza wszystkich na XIX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku – „Spotkania Cygańskie” – Międzynarodowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych. plakat

Spotkania z Piosenką to przegląd piosenki osób niepełnosprawnych, który otwiera co roku Cykl Imprez organizowanych przez Nieprzetarty Szlak. Przegląd piosenki wprowadza uczestników w klimat tematu przewodniego, jakim jest w tym roku świat cygański. Uczestnicy zaprezentują utwory nawiązujące do tej tematyki, nie zabranie również piosenek śpiewanych w oryginalnym cygańskim języku.

Na scenie Domu Kultury LSM, 3 grudnia 2016 r. zaprezentują się niepełnosprawni artyści – soliści i zespoły z 15 ośrodków z Polski, Ukrainy i Białorusi. Do tematu cygańskiego będą nawiązywać stroje uczestników, dekoracje, prowadzona w przerwach animacja.

plakat z listą uczestników

Pierwszego dnia Spotkań (02.12.2016) organizowane są warsztaty artystyczne i arteterapeutyczne dla uczestników, ich instruktorów i wolontariuszy. Organizatorzy kładą nacisk na integracyjny i edukacyjny charakter imprezy – dzięki warsztatom możliwe jest stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy zarówno instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, jak i samych uczestników – niepełnosprawnych artystów. Warsztaty poprowadzą: dr Krzysztof Stachyra (UMCS), Sylwia Lasok (Sambasim), Karolina Czajka, Aneta Stanowska, Michał Stanowski (Nieprzetarty Szlak).
Warsztaty bębniarskie prowadzone podczas Spotkań z Piosenką przez Sylwię Lasok, są kolejnym z cyklu warsztatem przygotowującym do akcji „700 bębnów na 700-lecie Lublina”, zaplanowanej na maj 2017 r.

Wstęp wolny.

Harmonogram Spotkań z Piosenką:

02-03 grudnia 2016 r.

02.12.2016 (piątek) – Dzień warsztatów artystycznych
Godz. 14.00-18.30
Miejsce: Centrum Arteterapii, ul. Nowy Świat 34c, Lublin

03.12.2016 (sobota) – Dzień przeglądu piosenki
Godz. 10.00-14.00
Miejsce: Dom Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A, Lublin

———————————

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty.

Więcej informacji i szczegółów:
www.nieprzetartyszlak.eu
https://www.facebook.com/nieprzetarty.szlak/
https://www.facebook.com/events/1352224691457342/

Kontakt:
e-mail: nieprzetartyszlak@gmail.com
Biuro Centrum Arteterapii / ŚDS „Akademia Artystyczna” – tel. 669 998 611
Karolina Czajka – organizator Spotkań z Piosenką, tel. 609 763 150

Monika Rozwałka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: