BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2017

XV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2017 pod hasłem „Daj tyle ile możesz, weź tyle ile potrzebujesz…”

W dniach 13-15 września 2017 w Łazach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Koszalinie organizuje po raz XV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Daj tyle ile możesz, weź tyle ile potrzebujesz…”

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 10.08.2017 r.!

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wtz2koszalin@interia.pl

Karta zgłoszeniowa Łazy 2017 w DOC

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie po raz XV organizuje Warsztaty integracyjno- artystyczne, które swą rangą z roku na rok przyciągają coraz więcej artystów z obszaru całej Polski.

Pierwszy Plener Artystyczny odbył się w 2003 roku. Ogromne zainteresowanie oraz fala bardzo pozytywnych opinii ze strony środowiska profesjonalnych artystów, lokalnych mediów oraz władz samorządowych zobligowała Organizatora – PSONI Koło w Koszalinie do decyzji o cykliczności Pleneru, który z roku na rok pomnaża liczbę uczestników. XV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Daj tyle ile możesz, weź tyle ile potrzebujesz…” stanowią kontynuację działań PSONI Koło w Koszalinie realizowanych w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych.

W otoczeniu pełnym artystycznych inspiracji od 15 lat rozkwita twórczość osób z niepełnosprawnością z całej Polski. Wydarzenie znaczące nie tylko dla integracji osób z niepełnosprawnością. Z roku na rok nabiera coraz większej rangi jako wydarzenie o znaczeniu niebagatelnym dla kultury. Od kilku lat na organizowaną przez PSONI Koło w Koszalinie imprezę przyjeżdża setka artystów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych z całej Polski.

XV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Daj tyle ile możesz, weź tyle ile potrzebujesz…” odbędą się w nadmorskiej i  niezwykle malowniczej miejscowości Łazy.

W marynistycznej atmosferze zacisznej nadmorskiej miejscowości w otoczeniu wydm i szumu morza spotkają się uznani Artyści oraz aktywni Twórcy nieprofesjonalni- podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych oraz członkowie  stowarzyszeń z całej Polski.

Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest elementem wzmacniającym, podnoszącym poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizuje dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym.

Uczestnicy Warsztatów w tym roku będą mięli wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę. Dla przybyłych do Łaz zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne, teatralne, tworzenia biżuterii z guzików, drugie życie koszulki, transferu na materiale, muzyczne, malarskie technika olejną, wizażu i fryzjerstwa, relaksacyjne, wikliniarskie, linorytu, kolażu, string – art., list w butelce, tkaniny, udzielania pierwszej pomocy, rękodzieła, filmowe, integracyjne pt. Moda z odzysku”, florystyczne oraz innych twórczych zajęciach zapewnionych przez organizatora. W 4 namiotach tematycznych uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć, sukcesów, zaplanowana jest również prezentacja filmu – laureata Festiwalu Integracja Ty i ja oraz wieczorna dyskoteka.

Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością, bo oto okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania, wyobraźnię i talent. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie jakim są Warsztaty Artystyczne nie tyko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć – wszystko to umożliwia im sztuka.

Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca Warsztatom, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i z niepełnosprawnością, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Zgodnie z realizowanym od 15 lat zamysłem Imprezy, do stworzonych podczas Warsztatów dzieł będzie można powracać na fotografiach, wystawach, a także w niezatartej pamięci uczestniczących w nich Twórców.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 10.08.2017 r.!

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wtz2koszalin@int

Karta zgłoszeniowa Łazy 2017 w DOC

Adres organizatora

PSONI Koło w Koszalinie

ul. Wyspiańskiego4

75-629 Koszalin

Źródło: www.niepelnosprawni.koszalin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: