BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 marzec 2016

XV Wojewódzki Konkurs Twórczości Dla Dzieci I Młodzieży „Zawsze niech będzie…”

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, organizują konkurs „Zawsze niech będzie…”

Cele konkursu:

– Propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży oraz wspólne prezentowanie ich osiągnięć.

– Wyrażanie różnymi środkami artystycznego wyrazu swoich doznań, myśli, pragnień, interpretowanie otaczającej rzeczywistości.

– Stwarzanie możliwości do twórczego rozwoju i osiągania sukcesów.

– Rozbudzanie w uczestnikach i odbiorcach dobrych emocji.

Tematyka konkursu:

Organizatorzy pozostawiają uczestnikom pełną dowolność w interpretacji tematu (prace nie muszą traktować o problemach osób niepełnosprawnych). Idea integracji dokonuje się poprzez wspólną prezentację twórczości i osiągnięć niepełnosprawnych i zdrowych uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w trzech formach: literackiej, plastycznej, muzycznej.

– Forma literacka:  np.: opowiadanie, list, wiersz, kartka z pamiętnika (nie więcej niż 2 strony);

– Forma plastyczna: 1) praca indywidualna, 2) technika dowolna w następujących dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika, 3) format A3, 4) prac nie należy oprawiać;

– Forma muzyczna: 1) jedna piosenka o tematyce konkursowej w języku polskim, 2) solista lub zespół (do 6 osób), 3) akompaniament dowolny, półplayback.

Więcej informacji: Stowarzyszenie Wszyscy Razem

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

22 – 400 Zamość, ul. Śląska 45 A

tel. 84 639-25-25, 639-67-60

e-mail:soswpl@poczta.onet.pl;//www.soswzamosc.internetdsl.pl

Koordynator konkursu: Ewa Kasprzyk

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: