BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Wrzesień 2011

XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki, Teatru, Tańca i Plastyki – Łęczna 2011 pod hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach VII konkursu ofert jest organizatorem – XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Teatru, Tańca i Plastyki – Łęczna 2011 pod hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy”.

Festiwal odbędzie się w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 3 w Łęcznej w dniach 30.09 – 2.10. 2011 r. Zakończy się koncertem laureatów.W festiwalu wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli z terenu kraju i zagranicy (Węgry, Ukraina, Litwa, Białoruś) z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkół Specjalnych, WTZ, ŚDS, DPS, towarzystwa muzyczne w sumie około 500 osób.

Zarząd Koła – organizator festiwalu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu.

Patronat festiwalu sprawuje w tym roku – medialnie Radio Lublin, Nasze Sprawy, a honorowy – Prezes PFRON Pan Wojciech Skiba, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Kurator Lubelski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwal ma formę konkursu, organizatorzy przewidzieli upominki dla wszystkich uczestników festiwalu. W czasie festiwalu odbywać się będą warsztaty tematyczne interaktywne dla wszystkich zainteresowanych. Prezentacje artystyczne oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Występom towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych wykonanych w placówkach biorących udział w festiwalu. W programie przewidziana jest dyskoteka dla uczestników, uroczysta msza św. w intencji osób niepełnosprawnych oraz prezentacja artystyczna wybranych grup w kościele.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: