BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Listopad 2016

Przegląd Małych Form Teatralnych

W dniu 24 listopada 2016 roku w Opolskim Centrum Kultury odbył się XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych „Mała scena – duża radość”. Na scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu artystów ze środowiska osób niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w Poniatowej i jego prezes Tadeusz Burek.

Zdjęcie

Podczas imprezy zaprezentowali się artyści m.in. z :

WTZ PSOUU Koło w Świdniku – Grupa teatralna „Motyle”, grupa wokalna „Ach To My”

ŚOW „Pinokio” Poniatowa – grupa taneczna

ŚDS Prawno – grupa „Zaczarowani”

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne – zespół „Sympatyczni” taniec

Gość specjalny Zespół „Chodu”

PSOUU Koło w Łęcznej – WTZ w Janowicy; Łukasz Lisek

WTZ Poniatowa – grupa teatralna „Maguta”

SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu Kębło – grupa „Zagadka”

ŚDS w Laskach – grupa teatralna

Ośrodek Wsparcia dla Osób Zaburzeniami Psychicznymi Matczyn – zespół „Świtezianka”

ŚOW „Pinokio” Poniatowa – zespół „Vectis”

ŚDS „Cytrynka” Dorohusk – kabaret „Pod Cytrynką”

SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu Kębło – Angelika Boczek

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne – zespół „Sympatyczni” piosenka

ŚOW „Pinokio” Poniatowa – grupa teatralna ‘Kasta”

PSOUU Koło w Łęcznej WTZ w Janowicy – Katarzyna Kozdra

SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu Kębło – zespół „Misz-Masz”
Każdy z artystów za pomocą ruchów, gestów, mimiki i słów wykazał najwyższego polotu talent artystyczny.  Artyści niepełnosprawni zaprezentowali się w czterech kategoriach – teatr, piosenka, poezja i taniec. Jest to efekt długotrwałego procesu terapii artystyczno teatralnej, która jest formą rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Występ na deskach teatralnych pozwala tym osobom doświadczyć ogromnej satysfakcji i jest wielką szansą na odniesienie sukcesu.

Na zakończenie wydarzenia  wszyscy uczestnicy i placówki otrzymali  statuetki ufundowane i wręczane przez przedstawiciela Starostwa Powiatu Opolskiego a także prezesa Tadeusza Burka oraz Martę Krzeszowską.

Fotogaleria

no images were found

Kami Artur Kuliński

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: