BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Kwiecień 2012

XXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

W dniu 23 kwietnia 2012 r. odbyła się XXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Jednym z punktów obrad było określenie zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012.
Projekt uchwały przewidywał następującą wysokość środków na poszczególne zadania:
1. Dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej – 3.809.569 zł,
2. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 1.490.479 zł,
3. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 726.982 zł.
Radni Województwa uchwałę przyjęli. Weszła  ona w życie z dniem podjęcia.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: