BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Listopad 2011

XXV-lecie Diabetyków w Lublinie

W dniu 18 listopada 2011 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji XXV – lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie. Uroczystość  zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Gości powitała prezes Oddziału Wojewódzkiego PSD  w Lublinie Barbara Polikarska.

Prelegentami przybliżającymi problematykę walki z cukrzycą i jej diagnozowaniu byli: doc. dr hab. Grzegorz Dzida – Wojewódzki Konsultant ds. Diabetologii, dr Piotr Dziemidok –  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, mgr Mariola Orłowska – Cukrzycowe Centrum Edukacji Lilly.

Życzenia z okazji jubileuszu przekazali Renata Krzyszycha – Wydział  Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Tomasz Pękalski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Reprezentująca Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki wiceprezes Zofia Brzozowska złożyła na ręce Barbary Polikarskiej wyrazy podziękowań za 25 lat działalności PSD oraz wręczyła pamiątkowy dyplom.

Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW